Kursy dla dzieci w wieku 5-14 lat,  prowadzone są metodą Speaking First, wyróżniająca się na tle tradycyjnych metod nauczania języka obcego. Zajęcia nastawione są na 100 % komunikację w języku angielskim, przy użyciu zwrotów, zdań przydatnych w codziennym użytkowaniu. Uczymy za pomocą konwersacji stymulowanych przy pomocy kolorowych plansz, gier i zabaw językowych. Uczniowie są pozytywnie motywowani do aktywnego udziału w zajęciach. Metoda Speaking First rozwija umiejętność abstrakcyjnego myślenia. Na kursie dzieci uczą się całościowo struktur języka poprzez intensywną komunikację. Metoda Speaking First została opracowana przez zespół polskich i angielskich doświadczonych nauczycieli przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się nauczaniem dzieci.