Szybki Angielski dla Firm i Pracowników

Tutaj inwestujesz w swoją Firmę, a nie tylko w pracownika

Firmom oferujemy specjalne pakiety szybkich kursów językowych, dzięki którym pracownicy w ciągu kilku miesięcy sprawnie komunikują się po angielsku.

Gdy firmy finansują pracownikom naukę języka, często efekty przychodzą po latach, gdy pracownik i tak odchodzi już z pracy. U nas będzie mówił po angielsku bardzo szybko, kiedy jeszcze nadal pracuje u Ciebie!

Oprócz wszystkich udogodnień, oferowanych Klientom indywidualnym, pakiety firmowe zapewniają Firmie-Zleceniodawcy dodatkowo:

  • Firmowe rabaty grupowe, zależne od liczby uczestników i grup
  • Pakiet Monitoringu Postępów oraz bieżący kontakt Opiekuna Projektu ze Zleceniodawcą, gwarantujący, że zainwestowane w kurs środki rzeczywiście zostaną optymalnie wykorzystane. U nas nie zdarza się zaniedbywanie ani zaniechanie nauki przez uczestników bez zgody i wiedzy Zleceniodawcy, co jest zmorą tradycyjnych kursów językowych
  • Możliwość nauki w Firmie
  • Specjalna oferta korporacyjna dla pracowników, którzy sami finansują naukę języka, ale chcieliby skorzystać z warunków, jakie zwykle dostępne są tylko dla Firm
  • Dojazd do firm
  • Monitorowanie postępu w pracy
  • Dostęp do dziennika obecności